MERKERSKURSUS

Daar vind op Saterdag 4 September 2021 ‘n merkerskursus plaas na spel. Die pligte van ‘n merker is beskikbaar onder die skakel “Lede en Lidmaatskap”, en dan die sub-skakels “Dokumente van Belang” en “Pligte van ‘n merker” of “Duties of a marker”.

Scroll to Top