NUUSBRIEF 6 VAN 2020 / NEWSLETTER 6 OF 2020 – “DIE SKIEP” – 28 JULIE/JULY 2020

Ons sesde nuusbrief het op Dinsdag 28 Julie 2020 verskyn. Die nuusbrief is beskikbaar onder die skakel getiteld “Nuusbriewe.”

Our sixth newsletter was published on Tuesday 28 July 2020. The newsletter is available under the link “Nuusbriewe.”

Scroll to Top