NUUSBRIEF 7 VAN 2020 / NEWSLETTER 7 OF 2020 – “DIE SKIEP” – 28 AUGUST 2020

Ons sewende nuusbrief het op Donderdag 27 Augustus 2020 verskyn. Die nuusbrief is beskikbaar onder die skakel getiteld “Nuusbriewe.”

Our seventh newsletter was published on Thursday 27 August 2020. The newsletter is available under the link “Nuusbriewe.”

Scroll to Top