NUUSBRIEF 8 VAN 2020 / NEWSLETTER 8 OF 2020 – “DIE SKIEP” 28 SEPTEMBER 2020

Ons agste nuusbrief het op Maandag 28 September 2020 verskyn. Die nuusbrief is beskikbaar onder die skakel getiteld “Nuusbriewe.”

Our eighth newsletter was published on Monday 28 September 2020. The newsletter is available under the link “Nuusbriewe.”

Scroll to Top