OPEDAG AFGELAS / OPEN DAY CANCELLED – 1 AUGUSTUS/AUGUST 2020

As gevolg van die inperkingsmaatreēls wat ingestel is as gevolg van die Covid – 19 pandemie het die bestuur besluit om die jaarlikse opedag af te las vir 2020.

Due to the lockdown regulations which are in place as a result of the Covid – 19 pandemic the comittee decided to cancel our annual open day for 2020.

Scroll to Top