Verwydering Van Onkruid Op Baan / Removal Of Weeds From The Green

7 Augustus / August 2020

‘n Aantal gewillige klublede (wat nog kan buk, hurk op plat op die gras kan sit) bewapen met ‘n skroewedraaier, knipmes of tafelmes en ‘n boks of blikhouer om die onkruid in te gooi, het op Vrydag, 7 Augustus 2020, kom help om onkruid van die baan te verwyder. Die onkruid, veral die bossies, beskadig die lemme van die grassnyer. Ek wil graag hier baie dankie sê aan Sarel wat saam met my om 09:00 by die baan was. Daarna was Jan en Zaza, Martin, Peter, Chris Hauptfleish, Pieter van der Merwe, Rita en Haniki ook daar. Marietjie het ons kom verras met heerlike tee, koffie en koekies. Dankie, dit was ‘n welkome lafenis.  Maureen, Anton, Minnie en Kleintjie het bietjie later die baan weer bekyk en het hulle toe nog heelwat bossies verwyder. Jacob het ook kom oë wys. Julle het jul beurt gehad. Met die volgende sessie sal die ander vrywilligers weer inval.

Outeur: Norma Seyfferdt

//

A number of willing club members (who can still bend, squat or sit on the grass) armed with a screwdriver, pocket knife or table knife and a box or tin to dispose of the weeds, all assisted to help remove weeds from the green on Friday, 7 August 2020. The weeds, especially the “bossies”, damage the blades of the lawnmower.  I would like to thank Sarel who was with me at the green at 09:00. After that Jan and Zaza, Martin, Peter, Chris Hauptfleish, Pieter van der Merwe, Rita and Haniki also came to assist. Marietjie came to surprise us with delicious tea, coffee and cookies.  Thank you, it was a welcome refreshment. Maureen, Anton, Minnie and Kleintjie came a little bit later and scanned the green again for weeds. They also removed a lot of weeds.  Jacob also made an appearance.  All of you had your turn.  When we do the next session, other volunteers will hopefully then assist.

Author: Norma Seyfferdt

Scroll to Top