Verkies tot die Uitvoerende bestuur van Suid Vrystaat rolbal – 2 November 2023

Leon Crawley, die Voorsitter van Hillandale rolbalklub is weer tot die Uitvoerende komitee van Suid Vrystaat rolbal verkies. Hy sal twee portefeuljes behartig, die van sekretaris en skakelbeampte.

Hier is Leon (heel links) saam met die res van die Uitvoerende bestuur, van links na regs, Wayne York (President), Lara York (Vise President) en TJ Bramley (Tesourier)

Voor is Karin van Zyl (Kompetisiesekretaris)

Scroll to Top