Suid Vrystaat Beginners Enkelspelkompetisie – mans

Norman Davies van Hillandale (middel) was die wenner van bogemelde kompetsie. Links van hom staan Joseph Moeketsi van Orangia wie die silwer medalje gewen het en regs van hom staan Fred Kirsten van Bloemfontein klub wie die brons medalje gewen het.

Scroll to Top