Diensbeurte behels die volgende:

Dames
  • Sorg vir alles in die kombuis wat die tee betref;
  • Sorg dat kombuis netjies is na afloop van spel;
  • Maak seker alle kaste is gesluit; en
  • Bring twee brode se toebroodjies op Saterdae.
Mans
  • Sorg dat witballe, penne, kryte en water op baan uitgesit word;
  • Help opruim na die tyd; en
  • Bring twee brode se toebroodjies op Saterdae.
Alle lede

Lede word vriendelik versoek om asseblief self jul leë glase, koeldrankblikkies en bierbottels kombuis toe te neem nadat julle klaar op die stoep gekuier het.

Klik hier vir diensbeurte
Scroll to Top