ERELIDMAATSKAP

Erelede is persone wat by die Algemene Jaarvergadering daartoe verkies is, uit erkenning vir werklik uitsonderlike diens aan die klub asook lojaliteit aan die klub en wat poog om die klub se beste belange voor op te stel. Lewenslange erelede sal amshalwe vergaderings mag bywoon. Erelede is vrygestel van ledegeld.

Roes van Achterbergh - 2007

Erelidmaatskap is toegeken aan Roes van Achterbergh. Hy was een van die ontwikkelaars van Woodland Hills en 'n rolbalspeler van die Morningside rolbalklub in Johannesburg 2017

ewie cronje
2017

Erelidmaatskap is toegeken aan Ewie Cronje.

dippie dippenaar 2018

Erelidmaatskap is toegeken aan Dippie Dippenaar.

Izak de villiers
2020

Erelidmaatskap is toegeken aan Izak de Villiers.

Scroll to Top