IN MEMORIAM

Die volgende lede het afgesterf terwyl hulle aktiewe en or erelede van ons klub was.  /  The following members passed away whilst they were active members or honourary members of our club.

Mag hulle in vrede rus / May they rest in peace

Hul skyfies is altyd in / Their tabs are always in

  • Francois Hay (2014)
  • Olga van Schalkwyk (2015)
  • Jimmy Riddle (2016)
  • Barney Stevens (2019)
  • Ria de Villiers (2019)
  • Johann Coertzen (2020)
  • Ewie Cronje (2020)
  • Sarel du Toit (2021)
  • Kleintjie Knoetze (2024)
Scroll to Top